Odlingslotter på Citadellets vallar

Snart ska Citadellet blomstra ytterligare. I jakten på att göra området mer publikt kommer Statens Fastighetsverk att bjuda ut odlingslotter på vallarna. Intendent och initiativtagare för projektet är ingen mindre än väderoraklet och diktaren Hans Lehrecke.
– Tillsammans med miljökontoret har jag tittat på om det är farligare att odla grönsaker i uppförsbackar än nedförsbackar, säger Hans vars mätningar låter påskina att blyutsläppen är tre gånger större vid uppförsbackar.
– Jag kommer därför att välja ut lämpliga nedförsbackar i söder- och västerläge för lotterna. Det är inte för inte,  som här en gång i tiden fanns kolonier runt själva slottet. Men dessa flyttades då hälften av odlingslotterna bara gav halva skördar mot de som låg i lä bakom nerförsbackar. Rättviseskäl åberopades och Sveriges vackraste koloniområde växte upp söder om vallgravarna, konstaterar Hans.
– Exempelvis lämpar sig kanarisk potatis att odla på sydslutningarna. Jag räknar med minst två skördar per år. Och varför inte en vindruvsodling? Snacka om Château-vin!

Hans Lehrecke inbjuder redan ikväll kl 17.30 intresserade till en träff inne på området.
– Jag ser fram emot ett välbesökt möte. Tidpunkten medför att det inte går  att komma med undanflykter om att man inte kan komma loss från arbetet. Undantag är sjukhuspersonal, handelsanställda, poliser, posten samt stadens trevliga busschaufförer som Hans kommer hålla informationsträffar för ute på arbetsplatserna i kombination med boksigneringar. 


Här i skarven mellan en uppförs- och nedförsbacke menar Hans att det kan vara känsligt att odla grönsaker.


Hans har gjort noggranna kontroller inne på Citadellområdet.

Till arkivet