Annons

Vänsterkritik mot kommunala bostadsaffärer

Vid måndagens kommunfullmäktigemöte kritiserade vänsterpartiets Lars Ståhl Landskronahems ägande av företaget Fastighets AB Bergfästet S.
Jag ställer mig frågan varför man har bolaget Bergfästet och hur bra insyn vi ägare har i dess verksamhet, undrade Lars Ståhl.

Landskronahems styrelseordförande och tillika ordförande i Fastighets AB Bergfästet S, Jac Nepérus (FP) svarade att det är med bolag man gör affärer och att det är därför Landskronahem äger det aktuella bolaget.
Ledamöterna såg minst sagt frågande ut och Lars Ståhl ansåg sig inte ha fått svar på frågan.
– Varför gör man då inte affärerna inom Landskronahem?
Något ytterligare svar fick inte vänsterpartisten på mötet.

Annons
 

Förutom Fastighets AB Bergfästet S äger Landskronahem tre fastighetsbolag. Jac Nepérus är ordförande i samtliga styrelser.
– Det är exakt samma insyn i dessa bolag som i Landskronahem. Att vi idag har dessa bolag är i grund och botten en skatteteknisk fråga. Det går oftast till så att om man ska sälja en fastighet så lägger man den i ett bolag och säljer detta och inte fastigheten som sådan. Vi har alltså köpt Fastighets AB Bergfästet S. I detta bolag ligger bland annat en den fastighet som ligger mitt emot polishuset samt en fastighet på Nyhamn. Dessa ingick i affären med Svenska Hus då de köpte fastigheter på Pilåkern av oss, förklarar Jac Nepérus.

De övriga bolagen som Landskronahem äger är Norrtälje Hallsta 2:73, Nyhamnshus i Landskrona samt Yxan och Hjorten AB.
– Troligtvis kommer två av dessa att fusioneras upp i Landskronahem men vi ska behålla ett dotterbolag och om jag inte minns fel så är det Norrtälje Hallsta 2:73 som vi ska behålla som det är, säger Jac Nepérus vidare.

Att Jac är ordförande i samtliga bolag och att Niklas Karlsson (S) är vice ordförande innebär inte några extra arvorden.
De bolagen har egentligen ingen verksamhet. All administration och skötsel går genom Landskronahem. Det sitter till och med Landskronahem-skyltar på de aktuella fastigheterna. Därför har vi endast arvode från Landskronahem och det gäller för övrigt också företagens VD Göran Jingborg.

Förutom ovanstående bolag så är man delägare i ett annat som heter Centrumfastigheter som äger Swedbankhuset i hörnet av Järnvägsgatan och Nygatan. I detta bolag äger Landskronahem 49 procent och HSB äger 51.
– Det är oerhört tungrott för ett kommunalt bolag om det ska göras några större förändringar. Det måste då till upphandlig. Därför har HSB 51 procent. Då slipper vi alltså de hårda reglerna som gäller för kommunala bolag.

Landskrona Direkt ringer upp Lars Ståhl.
– Det är för sorgligt men tyvärr något som jag tror vi kommer att få se mer av. Jag tycker att Landskronahem ska vara ett kommunalt bostadsbolag och inte ett företag som sysslar med skatteplanering och fastighetsspekulationer. Man kan ju ställa sig frågan om varför man väljer att behålla ett av bolagen under Landskronahem, säger vänsterpartisten.

– Med tanke på vad Jac säger om samarbetet med HSB och det faktum att Landskronahem äger 49% av Centrumfastigheter på grund av upphandlingsregler undrar jag hur han tänker. Här har vi politiker, Jac är en av dessa, skapat lagar och sedan arbetar de kommunala bolagen på ett sådant sätt att man ska undvika lagarna. Det låter mycket märkligt i mina öron, avslutar Lars Ståhl.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser