Annons

Läkare prickad

En ST-läkare på lasarettet i Landskrona får en erinran av HSAN.
Anledningen är att hon satte en felaktig diagnos och skickade hem en patient som kort efter besöket på lasarettet fick en hjärtinfarkt.
Då den sjuke mannen hade symtom som tydde på misstänkta hjärtproblem var det fel att skicka hem patienten, skriver HSAN i sitt beslut och konstaterar att felet är varken ringa eller ursäktligt och bör medföra disciplinpåföljd i form aven erinran.
Efter att bland annat känt akuta smärtor i bröstet uppsökte mannen i somras en vårdcentral i Landskrona och en underläkare remitterade honom då till lasarettet.
Underläkaren på vårdcentralen anmäldes också, men slipper påföljd med motiveringen att man kan förvänta sig att en självständig bedömning görs på ett sjukhus.
Några brister i underläkarens handläggning i denna del som skulle kunna leda till disciplinpåföljd har således inte framkommit, skrive ansvarsnämnden i sitt beslut.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser