Annons

Hög trivsel på Väster

Strax innan jul gick Landskrona stad tillsammans med HSB och Landskronahem ut med en enkät till 553 slumpvis utvalda personer på Väster i Landskrona. Nu har svaren sammanställts av Bengt Ekdahl på Pelàtis Consulting AB som ansvarar för studien och man kan konstatera att trivseln i området är hög.
– Hela 93 procent trivs bra eller rent av mycket bra med sitt boende på Väster. Resultatet ger en annan bild av stan än den som ofta målas upp i rikspressen, säger Bengt Ekdahl.

Undersökningen, är en del i projektet med att rusta upp stadsdelen där syftet är att skapa en gemensam verklighetsbild om de boendes syn bland alla de aktörer som är inblandade i projektarbetet. Konsulten delar in de boende i fem olika boendestilar, som tillsammans ger en representativ och varierad bild av svenskarnas syn på sitt boende.
– Denna boendetypologi finns representerad på Väster i alla dess fem typer något som bådar gott för framtiden, anser Bengt Ekdahl och förtydligar att Väster har en stor variation av människor med olika boendestilar. Här finns urbana livsstilar där bostad, boende och arbete vävs samman till en helhet; till mer traditionella synsätt med fokus på boendets grundläggande faktorer som rent, tryggt och nära till kollektivtrafiken.

Annons
 

Den enda boendestil som är underrepresenterad är de som föredrar att bo i villa utanför staden, vilket med tanke på områdets karaktär är naturligt.
– Dock finns här en sned åldersprofil där 50 procent är pensionärer och väldigt få unga, konstaterar Bengt Ekdahl och stadsdirektör Peter Billquist fyller i;
– Gör vi en liknande undersökning på Öster så skulle det förmodligen vara omvänt där.

Den dominerande bostadsformen är hyresrätter med 58 procent. Därefter kommer bostadsrätter med 24 procent, 15 procent bor i villa och 5 procent i radhus.
– Här ser förhållandena ut som i övriga Landskrona, betonar Peter Billquist.

Med materialet som grund ska nu fem boendetypgrupper bildas som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet med att forma framtidens Väster.
– Utgångsläget är gott för förnyelsearbete, säger Kenneth Håkansson, HSB-chfen som innan årets slut hoppas ta första spadtaget till Väster Park i kvarteret Albano.
– Utmaningen ligger i att skapa boendealternativ för den äldre delen av befolkningen men även ett utbud av många olika serviceaktiviteter privata såväl som offentliga för de yngre som vill umgås över en fika eller en öl, avslutar Göran Jingborg, vd för Landskronahem.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser