Annons

Vill inte ha dräneringsvatten i Braån

Miljönämnden i Landskrona gillar inte att dräneringsvattnet från BT Kemi släpps ut i Braån.
– Vi begär prövningstillstånd hos miljööverdomstolen, förklarar miljöchef Högni Hansson efter det att miljödomstolen vägrat ta upp miljönämndens överklagan.
– Enligt domstolen äger vi inte rätt att överklaga, men här menar vi att domstolen tolkat lagen felaktigt eftersom stora delar av Braån ligger i Landskrona, betonar Högni Hansson och tillägger att reglerna för den kommunala besvärsrätten bör klargöras av miljööverdomstolen.
Miljönämnden konstaterar att under de 13 år som BT Kemi var verksamt blev fisken i ån förgiftad och oätlig. Ett omfattande saneringsarbete har pågått efter det att fabriken sprängdes och här har bland annat vattenkvalitén i Braån kontrollerats.
Vi anser inte att de prover som gjorts räcker för att släppa ut dräneringsvattnet i Braån, betonar Högni Hansson medan länsstyrelsen i december förra året gav klartecken för att släppa ut dräneringsvatten ån.
Förra månaden kom miljödomstolens besked att man inte tog upp nämndens överklagan eftersom man anser att Landskrona stad inte har rätt att överklaga.
Ett beslut som nämnden nu vill att miljööverdomstolen ändrar på.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser