Kontor räddningen för Plantan

Kontor kan användas till mycket. Hur mycket, ja det tänker Fritids- och kulturförvaltningen undersöka efter det att byggnadsnämnden gett klartecken för fortsatt kontorsverksamhet i aktivitetshuset Plantan.

– Kontorsverksamhet omfattar väldigt mycket, likväl som det förekommer kundträffar och utbildningar på kontor skulle man kunna kalla kursverksamhet där ungdomar engageras i olika ämnen och aktiviteter för kontorsverksamhet, funderar förvaltningschef Göran Nyström på fritids- och kulturförvaltningen.

Han tänker nu låta jurister titta närmare på byggnadsnämndens beslut inför kulturnämndens möte i september.
– Ambitionen är att rädda kvar verksamheten i lokalerna som har fungerat mycket bra, betonar han.

En enig byggnadsnämnd beslutade vid senaste sammanträdet att kontorsverksamheten kan vara kvar, men ungdomsverksamheten skall ha upphört från den 31 oktober.
– Gällande byggnadslov tillåter kontorsverksamhet, men inte ungdomsverksamhet, därför kunde vi inte besluta något annat, förklarade byggnadsnämndens ordförande Gerd Bernström (FP).

Aktivitetshuset Plantan såg dagens ljus våren 2007, men redan från dag ett var protesterna från grannarna i Nyvång omfattande. Oron var stor för att ungdomarna skulle störa idyllen i bostadsområdet och när byggnadsnämndens gav tillfälligt bygglov för verksamheten överklagades detta.
Grannarna fick rätt i länsrätten som påpekade att man från kommunens sida inte kunde visa att verksamheten var tillfällig, därför kunde bygglov inte beviljas. Det är detta beslut som byggnadsnämnden nu grundar sitt ställningstagande på.

I dag bedrivs en omfattande verksamhet på Plantan, bland annat erbjuds föreningsservice till alla organiserade och bidragsberättigade föreningar i kommunen som har barn och ungdomsverksamhet på programmet. Här kan man ha möten och utbildningar, kopiera eller låna datorer. En service som över hundra föreningar dragit nytta av.
– Jag tror att stora delar av den verksamhet vi bedriver i dag ryms inom begreppet kontorsverksamhet. Det är min förhoppning att vi skall kunna fortsätta med vårt arbete med engagerade föreningar.

Till arkivet