Annons

Gymnasiet ansvarar för vuxenutbildningen

I fredags beslutade en enig Vuxennämnd om att överlåta  huvudmannaskapet för vuxenutbildning och högskolefrågor till Landskrona- Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund.

Områden som komvux, påbyggnadsutbildning, kvalificerad yrkesutbildning och särvux stärks av ett övergående till Gymnasieförbundet som huvudman menar nämnden.
–  Vuxenutbildningens möjlighet att nå Landskrona stads mål om fler personer i arbete kommer att öka i samband med en övergång till gymnasieförbundet.  Koppling till yrkesutbildningar för olika målgrupper och på olika nivåer stärks genom att utbudet utökas. Detta då studerande vid vuxenutbildning även får tillgång till Gymnasieförbundets utbildningsutbud, säger Mattias Adolfsson (FP), ordförande i Vuxennämnden.

Annons
 

Tomas Johansson, utbildningsdirektör på Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund gläder sig åt att det är en enig nämnd som tog beslut om överföring.
–  Ur de studerandes perspektiv är sammanförandet av stadens vuxenutbildning och gymnasieutbildningen helt naturlig.
Johansson menar att detta blir en viktig del i det kunskaps- och utbildningslyft som Landskrona behöver och är på väg in i.

– Vi är i ett nytt och spännande skeende i utvecklingen av vuxenutbildningen i Landskrona. Vi kan se många synergieffekter, bland annat kommer vuxenutbildningen att ha stor nytta av gymnasiets alla yrkesutbildningar och samtidigt föra med sig en lång tradition av att anpassa utbildningarna efter de studerandes behov, avslutar Anette Lindberg Mohlin,  Tf förvaltningschef VUX.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser