Annons

Skolan måste bli bättre

Betygssnittet viker neråt, den summeringen fick ledamöterna i Barn- och ungdomsnämnden vid en dragning av den preliminära betygsstatistiken för vårterminen 2009.
– Jag är besviken över att betygssnittet försämras så i våra skolor och att andelen som är behöriga till gymnasieskolan minskar. Det här är en allvarlig situation både för samhället men framför allt för de elever som nu möter vuxenlivet utan att ha klarat grundskolan. Det säger Lisa Flinth (FP), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden med anledning av den vikande måluppfyllelsen på flera av Landskronas skolor.

– Budskapet att skolans främsta uppgift är att under former som präglas av ordning och reda, förmedla kunskap är glasklart. Det finns massor med förklaringar till att eleverna i Landskrona har sämre resultat men ingen av dem är ett försvar. Alla elever har rätt till det stöd som krävs för att nå sin fulla potential oavsett vilka förutsättningar eleven har. Detta har skolan inte lyckats med. För mig visar resultaten att vi än tydligare måste fokusera på skolans kunskapsuppdrag, på tidiga och återkommande kunskapskontroller och utvärderingar.

Annons
 

– För våra barn i Landskrona, som många gånger kommer från socialt tuffa förhållanden, är det viktigt att lyckas i skolan för att få möjligheten till att kunna leva ett gott liv, säger Lisa Flinth (FP) och menar att elevsammansättningen på Landskronas skolor innebär en stor utmaning.
– Den omflyttning vi ser bland elever på de centrala skolorna och inflyttningen av elever med mycket bristfälliga språkkunskaper och ofta helt i avsaknad av erfarenhet från den svenska skolan gör det ofta svårt att bedriva en verksamhet med kontinuitet. Detta understryker behovet av att vi får ordning på omflyttningen och att inflyttningen till Landskrona består av en ökande andel människor med ordnade ekonomiska och sociala förhållanden.

Föräldrar struntar i rektors beslut
Bun-ordföranden talar om skolans misslyckande men poängterar samtidigt föräldrarnas ansvar för barnens skolgång.
– Vi ser en oroande trend att föräldrar inte inser vikten av skolundervisningen. Föräldrar som begär barnen lediga för att åka på semester och som nekas ledighet struntar i rektors beslut och reser trots att skolan gör bedömningen att eleven inte kommer klara ta igen den missade undervisningstiden. Självklart skickar det en oacceptabel signal till eleverna.

Nonchalans mot sommarskola
– Av de eleverna som nu är underkända i ett eller flera kärnämnen är det endast ett fåtal som tackat ja till skolans erbjudande om sommarskola. Det här är sista chansen för dem att få ett godkänt betyg, det är anmärkningsvärt att inte fler föräldrar ser till så att barnen tar den här chansen, avslutar Lisa Flinth som nu tillsammans med en enig nämnd bland annat beslutat att rektorerna för Gustav Adolfs skolan, Västervångskolan och Dammhagskolan  inför nämnden i september både muntligt och skriftligt  ska redogöra för vilka extraordinära insatser som gjorts och kanske främst hur man ska nå en ökad måluppfyllelse.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser