Klimatpåverkan från nya bilar i Landskrona minskade med 11 procent

Klimatpåverkan från de nya bilar som registrerades i Landskrona under 2008 minskade med 11 procent jämfört med 2007 och med 16 procent jämfört med 2006.

Med utsläpp av 155 gram koldioxid per kilometer hamnar Landskrona på
plats 203 bland Sveriges 290 kommuner. Det framgår av ett index över nya bilars klimatpåverkan, som igår presenteras av Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket.
– Klimatfrågans stora genomslag, EU:s krav på biltillverkarna och nya
skatteregler i Sverige har bidragit till köp av mer bränslesnåla bilar och bilar som kan drivas med förnybara drivmede
l, säger Kjell Andersson, chef för
Naturvårdsverkets energi- och transportenhet.

Med utsläpp av 155 gram koldioxid per kilometer hamnar Landskrona på plats 203 (plats 219 år 2007) i en jämförelse mellan alla Sveriges 290 kommuner. På första plats, med lägst utsläpp, hamnar bilköparna i Trollhättan (131 gram), medan de bilar som registrerades i Burlöv släpper ut allra mest (183 gram). I genomsnitt släpper bilarna i Sverige ut 150 gram.

Beräkningarna baseras på utsläppen från samtliga nya bilar och tar hänsyn till den sammantagna klimatnyttan med de bilar som kan drivas med etanol och gas.

14 procent av de nya bilarna i Landskrona utgjordes av etanolbilar 2008.
– Den ökande andelen miljöbilar bidrar till att minska trafikens klimatpåverkan, och bensin- och dieselbilarna blir allt bränslesnålare. Vi ligger fortfarande högt jämfört med övriga Europa, men det går åt rätt håll, säger Carl Magnus Berglund, utredare på Konsumentverket.

Om man räknar bort de bilar som kan drivas med etanol eller gas, och bara
inkluderar nya bensin- och dieselbilar i Landskrona, uppgick de genomsnittliga koldioxidutsläppen under 2008 till 168 gram, motsvarande 6,9 liter drivmedel per 100 kilometer. Detta kan jämföras med det svenska genomsnittet för bensin och dieselbilar på 173 gram och EU:s genomsnitt för 2007 på 158 gram.

Sverige har den mest bränsleslukande bilparken i EU och koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar ligger fortfarande bland de högsta.
– En glädjande utveckling och våra analyser visar att potentialen till fortsatta förbättringar är mycket stor. Det är också viktigt att klimatpolitiken är långsiktig och bygger på ett systemperspektiv när det gäller fordon, bränslen och transporteffektivitet, säger Vägverkets miljödirektör Lars Nilsson.

Fakta om de 597 bilar som 2008 nyregistrerades i Landskrona (siffror för
2007 inom parentes)
• 54,9 (62,1) procent drivs med bensin och släpper i genomsnitt ut 173
(183) gram koldioxid per kilometer
• 30,8 (28,5) procent drivs med diesel och släpper i genomsnitt ut 159
(184) gram koldioxid per kilometer
• 13,9 (9,0) procent kan drivas med etanol och 0,3 (0,5) procent med
fordonsgas
• 1,8 (4,9) procent var särskilt bränsleslukande bilar (över 250
gram/kilometer)
• 14,7 (4,6) procent var särskilt bränslesnåla bilar (högst 120
gram/kilometer)

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/bilindex och på Vägverkets webbplats www.vv.se

Till arkivet