Skrotet borta från kajen

Det allsköns skrot och bråte som borstahusfiskarna Patrik Carlsson, Tommy Persson och Mats Nilsson sedan i höstas fått upp i sina fiskegarn och som de sedan förvarat i stora lådor på kajen har nu blivit bortforslat av det kommunala renhållningsbolaget LSR.

Frågan har tidigare varit vad som skulle hända med det upptagna och ihopsamlade skrotet och om de miljömedvetna yrkesfiskarna rent av skulle bli tvungna att själva betala för vidare omhändertagande av sundsskrotet?
– Vi har tagit hand om det och kommer väl att fortsätta att göra det så länge fiskarna fortsätter sitt insamlingsarbete, säger LSR:s VD Jonny Meerwald.

– Det är något av en balansgång, vi vill ju egentligen inte ha in det här materialet men samtidigt känns det orimligt att låta fiskarna kasta tillbaka skrotet som fastnar i deras nät i havet igen. Det handlar också om good-will, fritidssäsongen närmar sig och då kan ju heller inte materialet från sundets botten få stå hopsamlat som en olägenhet på kajen i det vackra Borstahusen, fortsätter Jonny Meerwald

Patrik Carlsson, en av de fiskare som sedan i höstas alltså slutat med att vanemässigt kasta tillbaka oönskade fångster i havet, är dock inte helt nöjd:
– Detta var egentligen inte vad vi ville, menar han och berättar att man varit i kontakt med den ideella organisationen Håll Sverige Rent.

– Vår förhoppning var att vi i någon form av samarbete skulle kunna ta fram ett utbildningsmaterial för miljöundervisning för barn och ungdomar.

Därför menar Patric att lådorna kunde fått stå kvar och fyllts på ytterligare ett tag till.
– Som en tankeväckare, vår generation är kanske redan ”körd” vad gäller miljöhänseende,  men de bilder av vad som egentligen döljs på havsbottnen och som vi skickat till Håll Sverige Rent skulle passa utmärkt att utbilda den yngre generationen med.

Patrik och hans kollegor hoppas alltså att det uppväxande släktet på något sätt ska kunna dra lärdomar från det uppdragna och dokumenterade sundsskrotet och lovar att fortsätta sina städinsatser på havsbottnen
– Tidigare slängde man tillbaka allt skit som fastnade i näten, men det håller ju inte i längden så från och med i höstas så är det broms. Vi fortsätter att samla ihop det och hoppas att vi kan få hjälp med en vettig lösning.

Till arkivet