Trafiksäkerheten ska förbättras

För en kostnad på 200000 kronor har kommunen låtit genomföra en trafiksäkerhetsrevision.

Bakom undersökningen står Trivector Traffic och kommunens betyg når inga större höjder. Trafiksäkerhetskulturen får en tre på den femgradiga betygsskalan och Trafiksäkerhetsstandarden när endas upp till en tvåa.
– Undersökningen ger oss ett underlag att arbeta efter för att bli bättre vad avser trafiksäkerheten, poängterar Tekniska nämndens ordförande, Björn O Persson, (M).

– En konkret åtgärd handlar om differentierade hastighetsgränser och här pågår en översyn, påpekar Björn O Persson och det kan då handla om fler 30-vägar men även vägar där 60 kilometer i timmen blir tillåtet.

Till arkivet