Knutsgillet höll högtidsstämma och bal

S:t Knuts Gille i Landskrona höll i lördags högtidsstämma med Knutsbal på Hotel Öresund. Stämman leddes av gillets ålderman Lennart Söderberg som i år kunde hälsa 180 gillesmedlemmar och gäster välkomna.

Gillet har anor från medeltiden då det som mest fanns cirka 50 gillen i det dåvarande Danmark. På medeltiden fungerade gillena framför allt som sociala skyddsnät för handelsmän och hantverkare. Numera verkar gillena endast som sällskapsgillen med gamla traditioner.

Åldermannen hade under årets högtidsstämma det stora nöjet att hälsa 15 nya medlemmar välkomna i S:t Knuts Gille. Dessutom kunde han dela ut gulddekoration till Gösta Carlsson efter 50 år som gillesmedlem. Gillets arkivarie Sven Linde och konterfejare (fotograf) Bertil Persson mottog båda hedersmedalj för långt och förtjänstfullt arbete i gillet. Kören Divertimento stod som vanligt för skönsång mellan de olika programpunkterna.

Under middagen höll representanter från gästande gillen och inte minst åldermannen själv underhållande tal. På samma sätt som under de allra flesta Knutsbaler de senaste 50 åren spelade Domnivets Orkester upp till dans innan det var dags att hala Gillesduvan som tidigare under kvällen hissats som ett tecken på att fred och endräkt ska råda.


Gösta Carlsson mottar Gulddekoration av ålderman Lennart Söderberg efter 50 år som medlem i S:t Knuts Gille i Landskrona.
Foto: Bertil Persson


Lennart Söderberg överlämnar hedersmedalj till Sven Linde och Bertil Persson.

Till arkivet