Parajett anställer ny försäljningschef

Parajetts nuvarande försäljningschef, Robert Östlund, går i pension under året och nu är hans efterträdare utsedd. Det är Per Larsson, 48, idag Regionchef på Intellecta DocuSys som tillträder sin tjänst den 1 juni i år.
– Min bild är att Parajett är ett dynamiskt företag med en stor potential att ytterligare växa baserat på den kundbas, kompetens och kapacitet som Parajett besitter. Samtidigt arbetar bolaget intensivt med produktutveckling och ytterligare ökat kundfokus, säger Per Larsson.
– Detta gör att jag känner stor entusiasm inför de positiva utmaningar både jag och Parajett står inför.

– I Per får Parajett en ny mycket kompetent försäljningschef som på ett utmärkt sätt kommer att bidraga med att leda verksamheten framåt, säger Peter Billquist, VD för Parajett AB.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet