Kommunstyrelsen stöttar Öppet Dammhag

Den öppna fritidsverksamheten för barn och ungdomar i centrala Landskrona, till vardags kallat ”Öppet Dammhag” har varit igång sedan maj 2002.
Projektet har till stor den bekostats av EU-pengar som inför 2003 har dragits in.
Kommunstyrelsen tycker dock att projektet är såpass viktigt att man går in och finansierar verksamheten tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden (BUN) och Arbets- och Socialnämnden (ASN).
– Det är ett av få projekt där vi sett resultat omedelbart. Sedan vi drog igång Öppet Dammhag har buset på stan minskat betydligt, säger kommunalråd Niklas Karlsson.

Kostnaden för projektet ligger på två miljoner kronor per år. Kommunstyrelsen går in med 750 000 kronor, BUN med 500 000 och ASN med 250 000.
– Det blir 1 500 000 och dessa pengar räcker till hösten. Fram till dess ska vi försöka hitta andra finansieringsvägar, antingen genom statliga medel eller genom EU-bidrag, avslutar Karlsson.

Till arkivet