PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Var vi ens på samma möte Daniel?

Högerpopulistiska partier runt om i västvärlden verkar sedan presidentvalet i USA 2016 ha satt i system att presentera “alternativa fakta”. Kanske förklarar det varför jag läser Daniel Engströms (SD) påståenden om vad som sagts på mötet hos Livsglädje, och undrar om vi över huvud taget var på samma möte?

För den som är intresserad av vad som faktiskt diskuterades när lokala politiker träffade nya svenskar och asylsökande hos Livsglädje framkom bl.a. två viktiga medskick från de deltagare som nu försöker bygga ett liv i Sverige. För det första dröjer besked om man får stanna eller ej alldeles för länge. Istället för att påbörja integrationsprocessen hamnar många i limbo och tvingas sväva i ovisshet om huruvida man ens ska få stanna. Det här är extra skadligt för barn som tvingas gå med en klump i magen och saknar den helt grundläggande tryggheten av att veta var man ska bo och gå i skolan.

En starkt bidragande faktor till att så många idag hamnar i denna ovisshet är att tillfälliga uppehållstillstånd blivit norm. Inget parti har bidragit så starkt till att piska upp debatten om att göra det svårt att få komma till-, och få stanna i Sverige som just Sverigedemokraterna. Sen kan Engström gråta alla krokodiltårar han vill kring att invandrare hamnar i kläm när den politik hans parti förespråkar genomförs.

Istället för att som SD vilja försätta asylsökande i denna omänskliga limbo ser både Miljöpartiet och Vänsterpartiet värdet i permanenta uppehållstillstånd som norm, så att den som ska få stanna i Sverige ges tydligt besked och snabbt kan komma igång med integrationsprocesser som språkträning, utbildning och arbete.

En andra fråga som diskuterades i mötet var hur nivåerna på dagersättningen för nyanlända legat stilla i 20 år trots allt priserna gått upp väsentligt under tiden. Det urholkar värdet

I praktiken innebär det att barn som kommer till Sverige förväntas klara sig på 43kr om dagen för mat, kläder, hygienartiklar och om möjligt “lyxartiklar” som leksaker. Vi hade därför velat se att dagersättningen höjs till en rimligare nivå. Att barn som kommer till Sverige kan behöva ha råd med bättre mat än nudlar när de ska lära sig svenska och komma in i den svenska skolan är en åsikt vi står för. Att indexera bidrag utifrån prisutvecklingen är bra politik även på andra områden som rör såväl nya som väletablerade svenskar, som t.ex. för att minska barnfattigdomen.

Jesper Olsson, Miljöpartiet Landskrona.

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).