PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Valet i Landskrona

Efter sexton år med Treklöverns kommunstyre står Landskrona fortfarande inför stora utmaningar. Innan treklöver tog makten med Torkild Strandberg i spetsen lovade de mycket. Det handlade om arbetslösheten, segregationen, tryggheten, den låga utbildningsnivån etcetera som skulle prioriteras.

Efter alla dessa år så kan vi konstatera att mycket av de problemen som de lovade att ta itu med, kvarstår än idag.

Om vi börjar med arbetslösheten: trots att arbetslösheten har minskat marginellt så ligger vi fortfarande bland de högsta i Skåne. Landskrona har fortfarande väldigt många med låg utbildningsnivå och alltför många människor är fortfarande långt ifrån arbetsmarknaden. När det gäller till exempel kvinnor med utländsk bakgrund är arbetslösheten 25 procent.

Landskrona är en segregerad stad. Vi har skolor där barn med invandrarbakgrund uppgår till 90 procent. Vi har stadsdelar som enbart tar in de barn och unga i sina skolor som har välbeställda föräldrar som även har möjlighet att bo i dessa områden. Sedan har vi områden där det råder utanförskap med hög arbetslöshet, dåliga boendemiljöer etcetera.

Brotten har gått ner men när det gäller rån är det främst det kontantlösa samhället som har bidragit till det, inte så mycket av politiken. När det gäller kriminaliteten så var Landskrona bland dem 52 kommuner som pekades ut av polisen som hade ett särskilt utsatt område (Karlslund). Trots att det har blivit något bättre räknas fortfarande vissa delar av Landskrona (Pilängen / Karlslund), som otrygga område. Äldre människor känner sig osäkra när de vill ta kvällspromenader.

När det gäller Norra Borstahusen har vi en expandering av området där det har byggts och försätter att byggas mycket men återigen, inte till vem som helst utan enbart till dem som har stora tillgångar. Det är samtidigt bedrövligt att läsa påstående i tidningen om att vi socialdemokrater sagt nej till byggnationen. Sanning är att vi bejakat projektet från början men velat ha kvar en upprustad och fräsch camping på den plats den låg tidigare och dessutom velat bygga även hyresrätter genom det kommunala bostadsbolaget Landskronahem i området. Genom att vi prioriterar byggnation i enbart en del av staden, dessutom med bara bostads- och äganderätter, så bidrar vi till att segregera staden, där klyftorna mellan dem rika och vanliga inkomsttagare ökar.

Avslutningsvis vill jag understryka att vi alla är mycket glada för de många företagsetableringarna i Landskrona, men man ska inte glömma att möjligheten för det har Socialdemokraterna lagt grunden till genom köpet av SvalövWeibull-jordarna. Något som både dåvarande Folkpartiet och Sverigedemokraterna motsatte sig. Utan den marken hade vi inte haft alla de nya företag som etablerat sig i Landskrona de senaste 15 åren.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).