PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Trygghetsboendet Käglan är inget trygghetsboende idag

Det gör mig orolig att de som styr, svarar på min insändare med en sådan lättja. Enligt ordförande från både Landskronahem och omsorgsförvaltningen så har man gjort, bla bla bla.
Ja, i ett halvår följde man delar av kraven på vad ett Trygghetsboende ska innehålla men sen då?

För att få kalla det för trygghetsboende ska daglig personal finnas alla dagar i veckan. Landskronahems ordförande, Kenneth Håkansson skriver att man har haft aktivitetsledare fem dagar i veckan, vilket heller inte är sant.  Enligt uppgifter så har hyresgästerna haft besök av aktivitetsledare två till tre ggr. i veckan, första halvåret efter inflyttandet, 2018-04. Därefter har de lyst med sin frånvaro. Det är tydligt och klart att man totalt har misskött avtalet och nonchalerat hyresgästerna under en längre tid, trots att hyresgästerna upprepande gånger tagit kontakt med staden men utan resultat. Tar inte Landskronahem sina hyresgästers klagomål på allvar?

Att man äntligen tagit upp dialogen med hyresgästerna efter tre års utebliven aktivitetsledare är bra men som ordförande för Landskronahem och omsorgsförvaltningen så borde man skämmas.

Som jag tidigare har påstått så har man inte uppfyllt kraven i avtalet, man har heller inte följt kriterierna fullt ut för det statliga bidrag som har utbetalts till Landskronahem. Trygghetsboende ska vara en boendeform för äldre människor som kan behöva stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service som därutöver har behov att bryta oönskad isolering. Att hänvisa till stadens ”Träffpunkt” istället för att Landskronahem tillsammans med omsorgsförvaltningen tar sitt ansvar för avtalet är anmärkningsvärt. Detta var inte vad hyresgästerna förväntade sig av Landskronahem när de flyttade in.

Att man nu har ett mål att alla inblandade ska vara nöjda, då undrar jag, hade man inte det målet tidigare?
Det vore klädsamt att herrarna Håkansson och Beer tar sig ut till Käglan och ber hyresgästerna om ursäkt och ser till att man återbetalar avgiften för tjänsten  för aktivitetsledaren. Det kan inte vara rimligt att hyresgästerna ska betala för något som de inte har fått!

Jenny Tillander
Socialdemokrat

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).