PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sverigedemokraterna avgör utvecklingen

Om ett år är det val i Sverige och Landskrona, ett av de viktigaste valen på länge. Ska den politiska minoriteten återigen få nytt förtroende, eller vi ska återgå till (s)tagnation och tillbakagång?

Treklövern har försökt styra Landskrona i snart elva år, hela tiden i minoritet. Delar av den politik som förts har vi som stadens ledande oppositionsparti varit överens om, andra delar har vi varit djupt kritiska mot. Socialdemokraterna har varit emot i stort sett allt utan att ha några egna förslag, vilket är en dålig oppositionspolitik. Socialdemokraterna är ett idéparti med två idéer – att ta makten och att behålla den. 

Visste ni att:
– Engelska skolan fick tillstånd att etablera sig i Landskrona tack vare oss?
– Förstärkt elevhälsa i grundskolan för att motverka den psykiska ohälsan bland våra elever tack vare oss?
– En ny camping som är öppen året runt tack vare oss?
– En ny stadsdel i Borstahusen med ca 1100 bostäder tack vare oss?
– Flera miljoner i extra anslag för fokus på tryggheten tack vare oss?
– Fri kollektivtrafik för pensionärer 70+ tack vare oss?
– Krafttag och strukturella åtgärder i Norrestad tack vare oss?
– Landskrona vägval som är ett projekt vars syfte är att ta fram omfattande handlingsprogram för en positiv utveckling i Landskrona, kan genomföras tack vare oss?

Detta är ett axplock av vad Sverigedemokraterna har bidragit till för att förbättra och utveckla Landskrona.

Men det finns mycket i treklöverns politik som vi inte stöder. Torkild Strandberg och hans följeslagare har misslyckats med att stoppa strömmen av ensamkommande och människor med stora sociala och ekonomiska behov. Landskrona har tagit ett oproportionerligt stort ansvar för dessa grupper under många år. Brottsligheten är ett stort problem i staden, liksom skolresultaten. En alldeles för stor del av eleverna som går ut åk 9 är inte behöriga till gymnasiet. Omsorgen om våra äldre behöver också förbättras och inte drabbas av indragningar på grund av att andra områden kräver stora ekonomiska insatser.
Att bedriva en konstruktiv, kritiskt granskande politik är ett oppositionspartis viktigaste uppgift.

Därför är SD Landskronas ledande oppositionsparti – på riktigt!

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).