PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Stefan Olsson

Jag förstår inte riktigt vad det Stefan Olsson framför i sitt inlägg har för bäring på mitt inlägg. Inte minst hans ord i avslutningen förvånar mig: ”Till alla som tycker att Tidöavtalets beaktande av ’vandel’ gör regeringen eller SD till rasister, nazister eller främlingsfientliga.” I mitt inlägg finns inget som ens ger en antydan till sådana tankar från min sida; om man nu inte tolkar begreppet nationalkonservativ som liktydigt med rasism, nazism eller xenofobi.

Att Socialdemokraterna och Morgan Johansson använder sig av begreppet vandel, och för den delen även företrädare för andra partier, är inte obekant för mig. Jag vill dock med bestämdhet hävda att det i mina öron lätt antikverade och svårdefinierbara uttrycket vandel åter kommit i ropet som följd av det allt hårdare politiska debattklimatet under senare år. En process som jag menar SD varit och är drivande i.

Men jag vill trots allt tacka Stefan Olsson. Han citerar i sitt inlägg Tidö-avtalets skrivningar kring vandel, det vill säga vad som kan anses vara bristande vandel. Skrivningarna är väldigt upplysande. Inte minst då det bland exemplen finns med: ”bristande regelefterlevnad”. Därmed finner jag i vart fall en koppling mellan Stefan Olssons inlägg och mitt.

Om nu ”bristande regelefterlevnad” är att definiera som ett exempel på bristande vandel, hur kan det då komma sig att kommunfullmäktige, som Stefan Olsson är ledamot av, i måndags valde den ordförande de valde?

År det kanske så att bristande vandel har olika innebörd beroende av vem vi talar om?

Jan Nilsson
boende på Öster

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).