PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till SD

Svar till SD

Vi tar fortsatt ansvar för Landskronabornas bästa och säger nej till sockrade vallöften

Det är inte bara vår ekonomi som upplever en rekordinflation, utan antalet vallöften är också på rekordnivå. Vi menar att detta är både farligt för ekonomin och oärligt mot väljarna. Vi kan med stolthet se att vi har uppfyllt i stort sett varje löfte som vi gav inför den här mandatperioden. Vi vill fortsätta ta ansvar för Landskronabornas bästa och vi vill fortsätta med att få människor i arbete, få ned bidragsberoendet och utveckla Landskrona.

Sjukvården är inte en fråga som vi har beslutsrätt i – den hanteras av Region Skåne. Däremot arbetar vi idogt för Landskronas bästa. Vi har noterat att akutmottagningarna i jämförbara städer som Trelleborg och Ängelholm har betydligt bättre öppettider än vår i Landskrona. Detta vill vi, tillsammans med miljöpartiet, göra något åt. Vi har därför lyft frågan med våra regionala kollegor och med lasarettet i Landskrona för att få till stånd en förändring. Vi gör detta utifrån både plikt och glädje att utveckla vår kommun.

Sverigedemokraterna har föreslagit en folkomröstning om eventuell byggnation på Skeppsbron. Motivet som angetts för detta är att meningarna i Sverigedemokraterna varit delade och att man haft svårt att bestämma sig. För oss är detta inget tillräckligt argument. Gör man i ett val anspråk på att styra en stad ställs man ofta inför situationer där man måste fatta beslut även i svåra frågor. Det är ett rimligt krav väljarna kan ställa. Varje byggnation rymmer konflikter och olika, motstående intressen. Att sätta en standard där detta ska lösas genom folkomröstningar är inte rimligt. Det skulle allvarligt skada intresset för oss som etablerings- och investeringsort. De politiska partierna kunna fatta beslut – även i svåra frågor. Till sist: Bygg- och planprocessen är de mest transparanta i den kommunala verksamheten. Inför antagandet av en detaljplan finns det ett flertal möjligheter att göra sin röst hörd och föra fram åsikter.

Torkild Strandberg, Liberalerna
Torbjörn Brorsson, Moderaterna

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).