PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Svar till Landskronahem

Min insändare handlar inte om felanmälningar. Den är betydligt viktigare och allvarligare än så. Hur kan ansvariga, utan att läsa på ordentligt, svara så ogenomtänkt? Detta visar på ett bristande intresse för hyresgästerna ute i området.

Min insändare är skriven redan i april månad då skötseln av kvarteret Juvelen blivit allt sämre. Samtidigt växte missnöjet i området allt mer. Detta resulterade i att hyresgästerna kontaktade Hyresgästföreningen som därmed bjöd in till ett möte i Larvilokalen i maj månad. Ett möte som visade på ett stort missnöje bland hyresgästerna i kvarteret Juvelen. Enkäter skulle också delas ut i området efter semestern vilket gjorde att min insändare fick vänta och jag avvaktade tills detta blev klart. Därför är min insändare avsevärt förkortad.

I LSRs information till hushållen står att läsa: ”Sortering och återvinning. Ett måste för planeten. Sortering är ett lagkrav”.
Vårt soprum på Kapellvägen 5 är i stort behov av renovering. Sen soprummen togs i bruk har dessa spolats av varje år tills för något år sedan, cirka 2018-2019. Då det tog slut. Först 2022 när golvet var så nerspillt att man knappt kunde gå in där blev det nödvändigt att spola av golvet vilket dock var meningslöst. Stora fläckar fanns kvar och fler har tillkommit lite här och var. Det finns fortfarande avfallskärl som man helst inte vill ta i eller komma nära. Detta kunde skötas på ett bättre sätt.
Mycket märkligt att detta inte kunde följa med i utvecklingen som så mycket annat. Det borde ligga både i Landskronahems och LSRs intresse att dessa LAGKRAV följs och se till att detta även fungerar ute i områdena vilket det i nuläget inte gör. Vi är många som sköter vår sortering men långt ifrån alla.

När det kommer till gräsmattor och lekplats i bostadsområdet har jag aldrig påstått att barn inte skulle få vistas här. Jag har särskilt fokuserat på barn på grund av att det ibland förekommer rastning av hundar vilket är högst olämpligt. Det är inte alltid att man tar upp efter sin hund men tur är väl att de flesta är bra hundägare som alltid tar upp efter sin hund. Barn ska kunna röra sig på gräsmattor i sina bostadsområden, fritt från både kiss och hundbajs.
Det finns en anledning till att man har särskilda regler på allmänna lekplatser med tillhörande gräsområden så vad är det då för skillnad på Landskronahems lekplatser?

Ylva Jönsson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).