PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sent ska syndaren vakna…

Ja, men J-A Beer, det får du ju förstå… att jag som 2:e v.ordf och del av oppositionen i Omsorgsnämnden i Landskrona inte kan lägga en av informationspunkterna från alla av våra möten på minnet. Jag hoppas sannerligen att du förstår att jag måste lägga min politiska energi på de ärendena på vår dagordning där det finns möjlighet för mej som del av oppositionen att påverka. Och även om du nu inte har förstått detta så kan jag här och nu informera dej J-A Beer, ordförande i Omsorgsnämnden, att jag tycker att livet är allt för kort för att lägga energi på sådant som jag ändå inte kan påverka.

Punkterna information från förvaltningen är precis det punkterna antyder en envägskommunikation om vad man sysslar med på förvaltningen i dagsläget och denna information är inte uppe för politisk behandling utan läggs därefter till handlingarna.

Däremot vill jag gärna så här offentligt framföra att jag som del av oppositionen är oerhört tacksam över att jag blev inbjuden att delta i den husesyn av eventuellt aktuell fastighet för ett framtida Trygghetsboende i vår stad och det därpå följande dialogmötet med berörda parter. Om detta är vad du J-A åsyftar med 2 tidigare möten så är det rätt.
V ad du glömde nämna i din insändare var att det första mötet ni hade för att diskutera ev framtida Trygghetsboende efter ytterligare kritik från bl a våra pensionärsföreningar blev jag däremot inte inbjuden att medverka på.

Nu behöver du inte vara orolig över det J-A Beer. Jag är glad över att du sent omsider insåg att det kunde vara konstruktivt och av politisk vikt att även bjuda in mej från oppositionen att delta i detta med att få till ett bra Trygghetsboende med allt vad det innebär för staden som helhet och kanske framför allt för våra kommande äldre i Landskrona.
Tack för den inbjudan J-A Beer!

Nästkommande möte i frågan om framtida Trygghetsboende som du nu så glädjande dessutom inbjuder mej till inte bara med armbågen utan t om offentligt ser jag fram emot.
Vem vet… då kanske jag kan ha med mej hela den SOU 2015:85 som nu är ute på remiss med mej. Vi lever ju nu trots allt i ett land styrt av en Socialdemokratiskt statsminister.

Alinda Zimmander (S)
2:e v.ordf Omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).