PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

SD: Kommunen borde köpa Prästgården på Ven

Vi Sverigedemokrater vill att Landskrona Stad köper Prästgården på Ven och gör om den till ett äldreboende, lokaliserar hemvårdens personal dit och även erbjuder omsorgens fastlandspersonal som reser till sitt arbete på Ven en ordentlig övernattningsmöjlighet.

En del av lokalerna kan upplåtas för dagverksamhet för seniorer med seniorlunch. I köket skulle också skolmaten kunna tillredas för vidare transport till skolan. Så här löser vi på bästa sätt lokala problem och önskemål. Det vi presenterar är konkret lokalt förankrad politik när den är som bäst.

Vi går, som enda parti, till val på ett fullständigt program för just Ven. Vi föreslår att landsvägen asfalteras om. Vi vill också ha ett övergångsställe vid skolan och parkeringsfickor längs Landsvägen, Kyrkvägen och Norreborgsvägen för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Av samma anledning behöver busshållplatsen vid ”Prästasvängen” göras om helst med stopp på båda sidor vägen och där det är möjligt ska de större vägarna kompletteras med trottoar och cykelbana. Vi vill se en upprustning av befintliga cykel-och vandringsstigar runt ön för att avlasta bilvägarna sommartid. Vi vill att bofasta på ön får möjlighet till boendeparkering på fastlandet och att ordningsvakter kan patrullera vid Ventrafikens terminal i Landskrona. Samtidigt är det rimligt att föraren ingår i bilens färjebiljett.

Till allt detta ska vi ta strid mot varje försök att dra ner på förskolans och skolans verksamhet. Ven ska fortsatt ha en ambulans dygnet runt, på den punkten viker vi oss aldrig.

Sverigedemokraterna förstår Vens särskilda förutsättningar. Vi har en utarbetad lokal politik och vi har lokalt förankrade kandidater som kan ge Ven en stark representation i kommunfullmäktige efter kommunvalet den 11 september.

På lördag den 6/8 mellan kl 12-13 finns våra kommunkandidater på plats på Ven, vid Prästasvängen, för att prata hembygd, ö-liv och kommunpolitik. Ställ dina frågor-få raka svar.

Stefan Olsson (SD)
Kerstin Stein Sandell (SD)
Erik Rantzow (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).