PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Omsorgslöften

Ser ni oss? Förstår ni hur illa det är? Det är frågor som omsorgstagare med hemtjänst ställer till oss andra.

Svaret från makthavarna i Treklövern blir att äldreomsorgen är en av de viktigaste valfrågorna. Sen tar det stopp. Inte ett ord om att äldreomsorgen behöver mer pengar så att äldre får en god äldreomsorg. Eller att omsorgspersonalen ständigt är underbemannad och behöver mer resurser.

I snart 4 år har SD-ledamöterna i omsorgsnämnden krävt en god, respektfull och trygg äldreomsorg inom hemtjänsten. Här några exempel:

  1. Inga äldre ska någonsin tvingas att få tillsyn/besök av en digital kamera. Det ska vara frivilligt för äldre att bestämma om de vill ha besök av en människa, eller av en digital kamera.
  2. Det ska bli möjligt att få tillgång till daglig, nylagad och god mat för äldre med hemtjänst. Till samma pris och kvalité som inom stadens egna äldreboenden.
  3. Trygghet ska inte kosta. Avgiften för trygghetslarmet för omsorgstagare ska tas bort.
  4. Äldre som bor i eget boende och har hemtjänst ska kunna få bistånd för lägenhet i Trygghetsboende för att minska social isolering.

Vi har också krävt bättre arbetsvillkor för omsorgspersonalen inom hemtjänsten, några exempel:

  1. Fler fast anställda kolleger som talar god svenska.
  2. Helgtjänstgöring var tredje helg.
  3. Bort med delade turer. Annars ska det vara frivilligt att arbeta delad tur och lön ska betalas för alla uppehållstimmarna under en delad tur.

Till detta har miljöpartister, moderater och liberaler (Treklövern) i omsorgsnämnden sagt Nej, i 4 år.

Får Sverigedemokraterna möjlighet så kommer vi att genomföra dessa krav.

Kerstin Stein Sandell (SD) ledamot omsorgsnämnden
Kristina Drwiega Magnusson (SD) ledamot omsorgsnämnden
Christer Björklund (SD) tidigare ersättare omsorgsnämnden
Mona Andersson (SD) ersättare omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).