PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Norra Borstahusen

Angående den diskussion som förts på Planket:
Vi kan konstatera att den oenighet som råder ibland medborgare speglar den oenighet som var kring det politiska beslutet. man voterade och forcerade igenom projektet.
Synpunkter om utformning och höjd på hus och liknande hade man inga som helst tendenser att lyssna på.
Att byggnationen på gamla campingen kommer att bli som gamla Borstahusen är tveksamt, då både byggstil och byggsätt skiljer sig.
Om 17 meter höga hus är idylliska för fiskeläget råder delade meningar om.
Då skulle man kunna bygga 25 våningar längre in i stan för att ge folk havsutsikt.

Jag tycker det är viktigt när man beslutar om att bygga att man är medveten om att man bygger en stad inte ett hus. Att bygga en stad krävs mer än ett voterat beslut, det krävs delaktighet och gemenskap.

Jonas Karlsson
Gruppledare för S-gruppen
2:e vice Ordförande
Stadsbyggnadsnämnden, Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).