PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Nej till bolagisering av Landskronas äldreboenden och hemtjänst

Högerstyret i Landskrona vill bolagisera kommunens service till de äldre.
Vi socialdemokrater är helt emot denna förändring. Det har vi goda skäl till:

  • Ett aktiebolag har som huvudmål att driva bolaget med vinst. Vi vill inte att våra äldre invånare som behöver omsorg ska agera som kunder eller konsumenter. De ska få den omsorg de har rätt till.
  • Att överlåta äldreomsorgen till ett bolag försvagar demokratin. Det försvårar möjligheterna för politikers och övriga medborgares insyn i verksamheten.

Högerstyret motiverar bolagiseringen med att den ska skapa bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten, genom bland annat möjlighet till momsavdrag. Detta ska enligt styret betyda en förstärkning för Landskrona kommun, det vill säga att i framtiden kommer kommunen att få ökade resurser inom omsorg.

Jag ser inga fördelar med bolagisering, jag anser att det är risk att insyn och offentlighet försvinner när kommunala angelägenheter drivs i aktiebolagsform.
Man kan inte jämföra aktiebolagslagen med kommunallagen.

Förändringen är extra osäker med tanke på att Landskrona bara blir den fjärde kommunen i landet att bolagisera kommunala verksamhet. Frågan kan uppstå vad som händer om alla kommuner gör samma sak. Kommer staten att fundera en gång till innan man betalar statsbidrag till kommunerna?
För detta är en sätt att lura staten genom momsersättning.

Det handlar om ett antal miljoner kronor som ska stanna i kommunkassan, då Landskrona stad lurar staten på moms. Det är en av effekterna när kommunen bildar ett bolag för att driva äldreboenden
och hemtjänst skriver hd.se 

Det är inte bara vi socialdemokrater som är kritiska. Nationalekonomen Andreas Bergh och statsvetaren Gissur Ó Erlingsson anser att det finns en rad problem med bolagisering av kommunal verksamhet. I en ny SNS-rapport ”Kommunala bolag: fler nackdelar än fördelar?” lyfter de fram bristande insyn, intressekonflikter, effektivitetsproblem och risk för korruption.

Även organisationen Sveriges kommuner och regioners chefsekonom Annika Wallenskog varnar kommuner för att lyssna på konsulter som guidar till äldreomsorgens momsmiljoner. ”Inte så här systemet är tänkt”.

Nationalekonomer pekar på att bolagisering rubbar konkurrens och marknader.
För samhällsmedborgarna handlar det bland annat om:

  • Minskad insyn.
  • Ökad risk för korruption.
  • Högre kostnader för skattebetalarna.

Vi socialdemokrater i Landskrona vill inte att våra äldreboenden och hemtjänst ska bolagiseras. Våra gamla förtjänar bättre och vi ska ta hand om dem.
Vi socialdemokrater i Landskrona säger NEJ till bolagisering!

Fatmir Azemi

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).