PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Mycket ogjort, mer att göra

Svar till Torkild Strandberg och Torbjörn Brorsson

Alla Landskronas invånare, vi som jobbar och verkar i denna stad, är glada för Landskronas framgång, vi jobbar mot samma mål. Samtidigt är det viktigt att ta upp de utmaningar som vi har i Landskrona. Mandatperioden går mot sitt slut. Treklövern L, M och MP har gemensamt styrt Landskrona under de fyra åren och de hade föresatt sig en hel del.

Jag vill påminna Torbjörn Brorsson, och Torkild Strandberg att problemen är kvar efter 16 år och är inget som jag har hittat på. Det är forskarna Martin Dribe och Patrick Svensson som har kommit fram till slutsatsen. Jag har bara bekräftat deras påståenden.

Forskarna konstatera i HD att Landskrona inte fått lika många nya tjänstejobb som i resten av landet. Problemen med arbetslöshet, låg utbildningsnivå, segregation och ohälsa finns kvar.

Tidningen har också granskat ert gemensamma program.  HD skriver den 5 juli 2022: Politikerna om löfte de hållit – och dem de brutit:
Hemtjänsten, ett av de områden där treklövern inte har genomfört vad de föresatt sig: Få ner antalet ansikten som möter brukarna. Det har tvärtom blivit fler.

2019 var medelvärdet 11 personer under en 14-dagarsperiod. Ifjol hade siffran stigit till 17 personer.

På området skola finns mer att önska, liksom inom äldrevården. Flera trygghetsboenden skulle byggas under perioden. Men det blev bara ett, som därtill kritiserades för att inte innehålla den utlovade värdinnan.

Ett annat område där styret inte har lyckats är resultatutvecklingen i grundskolan. Resultaten sjunker kraftigt bland de yngre eleverna. På flera skolor klarade inte ens hälften av eleverna i årskurs tre de nationella proven i svenska och matte 2021.

Arbetslösheten – Fler har fått jobb, men arbetslösheten är fortfarande bland landets högsta.

Inkomsterna – Fortfarande låga även om skattekraften ökar något.

Skattekraften (inkomsten att beskatta jämfört med andra kommuner) gick upp något ifjol. Men den är lägre än 2006, och en bra bit efter 1990-talets siffror.

Medianinkomsten ligger lika långt under rikssnittet som 2006.

Återigen, det är inget som jag har hittat på utan det är bara några av dem hårda fakta som HD har publicerat i artikeln om valet i Landskrona.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).