PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Min sanning om Axeltofta

När jag läser  gårdagens artikel – Axeltoftas öde avgörs på onsdag – och de uttalande som politikerna gör, blir jag både rädd och förfärad.

Vi ute i Axeltofta har inte sett att Swecos team tar tester eller mätt grundvattennivå. Här har det varit lugnt och skönt förutom några nyfikna som stannat och pratat om hur mycket de sympatiserar med oss.

Det är lätt att få medhåll när det enda de har gjort är att ha läst Thyrens undersökning. Den är ju dessutom vinklad bara åt ett håll, åt Torkild Strandberg.

Hänvisningarna till Länsstyrelsens bedömning är inget vi kolonister har fått se, vi har inte sett ett enda utredningsunderlag. Vi har inte blivit kontaktade av kommunledningen, en enda gång under tiden 27/5 tills dags dato. Det enda besked vi fått från Länsstyrelsen då vi själv tagit kontakt är att efter att de läst alla underlag som Landskrona kommun presenterat på det enda möte de haft de senaste åren, så avråder Länsstyrelsen kommunen för att planlägga området för bostadsbebyggelse. Då har kommunen identifierat en rad utmaningar med uppdraget och det  kommunen lagt fram är, risk för översvämning, risker för farligt gods, och omgivande verksamhet, och buller. Flera utredningar har därför tagits fram av kommunen.

Vid detta mötet deltog Stadsbyggnadschefen Johan Nilsson, planchef  Lisa Lindekrantz, planarkitekt Johanna Karlsson och från Länsstyrelsen Hanne Romanus som är enhetschef, Pär Persson som är vattenstrateg, Lisa Hofer som är planhandläggare och detaljplanesamordnare. Detta möte ägde rum 2023-10-11. Det kan ju tänkas att vi kolonister skulle få reda på om det varit fler möten än dessa, och att vi skulle ha kunnat samverka och ge våra efterforskningar och fakta då, men det är inte av intresse för kommunen.

Det sägs ju klart och tydligt att man inte tänker föra en dialog med oss kolonister, varför?

Det är väl väldigt konstigt att en ledande politiker får en minoritetsåterremiss och tror att det är något som man inte behöver bry sig om. Där har han fel, det är ju precis det han ska göra! Det är inte bara vi ute i Axeltofta som börjat tänka till. Det märks tydligt att människor i kommunen blivit engagerade i andra frågor efter att vi här i Axeltofta är en grupp människor som man inte behöver bry sig om, eller att lyssna på.

När jag och min granne blev tillfrågade av Torkild innan kommunfullmäktigemötet om vad vi ville, svarade vi enhälligt att det skulle vara ett renodlat koloniområde, alternativ 2 på utredningen som är gjord. Men vi har aldrig fått någon återkoppling på det. Vi trodde att det i alla fall var en ärlig fråga, med en tanke bakom från Torkild och Johan Nilsson, men idag förstår vi ju att det bara var en skenmanöver. Den 27 maj blev det inte ens en gnutta tanke på vad de ville rösta om, allt handlade om att jämna Axeltofta med marken.

Med total nonchalans mot oss som arrenderar i Axeltofta, genom att behandla oss som luft, som att vi inte ens existerar, så behandlar man inte människor.

Min slutsats är att Vi kostar pengar, vi är inte värda något, det spelar ingen roll för politikerna som har makten idag om vi är kvar i kommunen, eller inte, vi är inte det segmentet som är önskvärt som invånare, vi genererar inte de skatteintäkter för att bli en attraktiv personkrets för Liberalerna och deras partikollegor i Treklövern.

Vår förhoppning är att någon i Treklövern tar sig hit på söndagens möte med oss som jobbat fram en mycket bra och miljöanpassad VA-lösning som gynnar både människor och miljö och som kan göra att Axeltofta kan vara kvar på kartan i minst 50 år till. Vi önskar att någon i Treklövern känner att man som person tycker att detta har gått för fort, att man som person känner att det ska tillbaka och kunna gå att lösa med alternativ 2. Det måste finnas någon som tvekar, någon som står för demokrati, rättvisa och moral att stå upp för en annan åsikt än ledningen i Treklövern.

 

Camilla Magnusson Axeltofta Fritidsförening

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).