PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskronahem AB och skatten

Jag kan konstatera att många nu fördjupar sig i Landskronahem AB:s årsredovisningar och gör uttalanden utifrån dessa. Det talas om att bolaget gör en vinst om c:a 750 000 000 kronor vid försäljningen av Sandvången och Pilängen till Stena Fastigheter Malmö AB. Den bokföringsmässiga vinsten blir c:a 700 000 000 kronor, så Stefan Olsson (SD) har ungefär rätt med avseende på den siffra han räknat fram.

MEN…

Det finns en fråga jag inte kunnat finna svar på i debattartiklar och i mediarapporteringen kring försäljningen.

Frågan är: Hur blir skattekonsekvenserna för Landskronahem AB när fastigheterna nu säljes? Hur mycket skall bolaget betala i skatt på den vinst som uppstår?

Jag emotser ett svar i ”kronor och ören”.

Jag vill naturligtvis även få veta: Vilken eller vilka bestämmelser i Inkomstskattelagen som skall tillämpas?

Jag förutsätter att kommunledningen i Landskrona och styrelsen i Landskronahem AB kan besvara frågorna.

Frågorna riktar sig således till kommunalråden och styrelseledamöterna i Landskronahem AB.

Tommy Jonasson
f.d. Universitetslektor i skatterätt

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).