PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskrona stad håller inte ingångna avtal

Kommunen har fått för sig att de ska stänga bastun på badet. Denna skrivbordsprodukt presenteras som den stora lösningen för att hela Landskrona kommun ska spara in på energiförbrukning mitt under rådande energikris, där det rapporteras att elpriser är skyhöga ena dagen och det är minuspriser (dvs man får tillbaka pengar) nästa dag. Samtidigt står kommunens kilowattprismätare stilla, för man har varit med i en upphandling. Den tillförordnade förvaltningschefen för teknik och fritid Johan Thernström lägger fram argument kring avstängning av bastu på badet i en artikel här på Landskrona Direkt och säger ”Vi tror att besökare till Karlslundsbadet har stor förståelse för att kommunen i likhet med övriga Sverige behöver spara energi i vinter”.

Om ingen har sagt det förr, så kan jag säga det nu, tro kan en teknikens och vetenskapens man göra i kyrkan. Om Thernström faktiskt vill veta vad besökare på Karlslundsbadet har och inte har förståelse för, så är han välkommen ut i verksamheten för att prata med oss som vistas där. Du har betalt för det! Och att Thernström säger att han tror, det är lika fast grundat i verkligheten som den marknadsundersökning och konsekvensanalys han gjort för sitt beslutsfattande, det vill säga noll och intet.

Problemet med kommunens ambitioner är att de i verkligheten inte är kommunen i sig som sparar energi, utan badgästerna på Karlslundsbadet. Det är badgästerna som tvingas stå för uppoffringarna. Och det där med uppoffringar, det har redan badgästerna fått göra hemma. Det är inte Thernström och de andra kommungubbarna och gummorna som kommer dra ner på värmen på sina uppvärmda kontor och sitta i dagsljus och med stearinljus i skymningen istället för att sitta med lamporna tända.

Nej, istället är det vi gäster på badet som blir tvingade att göra uppoffringar för tjänster som vi redan har betalt för. Det är en märklig retorik och sanningen är i själva verket den att det är lögn och förbannad dikt. Att ljuga för Landskronaborna på det sättet borde föranleda direkt förpassning till A-kassekön utan fallskärm, för tjänstemän som jobbar på det viset jobbar inte för Landskronabornas bästa, utan för kommunens intressen. Men det är faktiskt vi Landskronabor som betalar era löner, glöm det icke, glöm det aldrig! Vi kanske skulle skicka hem tjänstemän som Thernström till att jobba hemifrån istället, så slipper vi Landskronabor betala för uppvärmda och upplysta kontor?

Man kan diskutera hur det står till med kreativiteten hos dessa herrar som sitter bakom sina skrivbord i kommunen. Hur kan det komma sig att kreativiteten är noll? Varför får man för sig att under årets kallaste period stänga ner alla bastuaggregaten? På Karlslundsbadet finns en IR-bastu, en vanlig bastu i vardera omklädningsrum och en ångbastu, alltså fyra stycken totalt. Det finns tre bassänger det bubblar i, en på relaxen och två i äventyrsdelen. Istället för att bara stänga ner alla bastuaggregaten, kunde man kanske fördelat om avstängningarna till andra energislukare. Då anstränger man sig åtminstone lite för att bevara det kunderna har betalt för och kommunen slipper bryta redan ingångna avtal. Det hade kanske kunderna haft förståelse för. Vad hände med pacta sunt servanda?

Istället tycker kommunen att man kan kompensera de kunder som har årskort och plus-kort. För det är två stycken ingångna avtal det är tal om. Så det är inte tal om en månads kompensation, som Thernström felaktigt påstår i artikeln, utan åtminstone två månaders kompensation, dvs två månaders inkomstbortfall för kommunen från trogna badgäster. Relationen till Landskronaborna blir inte bättre Thernström, den blir sämre! Hoppas du åtminstone har förståelse för det!

Marko Huttunen

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).