PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Kommunen som finansbolag

När infördes att en kommun skall vara ett ”finansbolag” eller ”kapitalförvaltningsbolag” eller bolag överhuvudtaget ….?

Bedrägeriet är frapperande ovärdigt kommunens invånare, de lurar upp många på läktaren med ”köttben” i form av att ”stjäla” statens Coronastöd genom att gömma in det i bokföringstekniska konton ämnat för skattesänkningar. 

Coronastödet skall ju gå till det ämnade syftet, inte framtida skattesänkningar. 

Kommunen är faktiskt INTE ett finansbolag med kapitalförvaltning. Vill Torkild ha denna verksamhet får han gärna starta ett sådant privat bolag.

Bara fundera på formuleringarna från kommunen:
”De ökade statsbidragen kopplade till att mildra effekterna av coronapandemin bidrar till ett starkt resultat, precis som i många andra kommuner. En förändrad redovisningsprincip av exploateringsintäkter bidrar också starkt till det positiva resultatet.
Till detta kommer att förvaltningen av stadens kapital lämnar ett stort överskott, liksom att försäljningen av anläggningstillgångar blivit större än budgeterat.
Överskottet kommer att placeras i stadens kapitalförvaltning som finansierar kommande investeringar, och i resultatutjämningsreserven (RUR), som används för att jämna ut skatteintäkterna över en konjunkturcykel. ”

Vill medmänniskorna i Landskrona känna trygghet i den kommunala verksamheten med humanistisk kvalitet eller ska alla tvingas köpa behoven av Landskrona AB?

Lokal nyliberalism där dina skattemedel används för kapitalförvaltning i ett fondbolag som kallas Landskrona Stad (AB).
Är det det alla Landskronas invånare önskar och vill??

Anders Nordgren
Socialdemokrat

Källa:
https://www.landskrona.se/nyhetsarkiv/landskrona-stads-preliminara-bokslut-for-2020-pekar-pa-stort-overskott/

 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).