PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Hur stärker vi Landskronas idrottsföreningar

Det ideella engagemanget är en idrottsförenings viktigaste resurs, men samtidigt en resurs som det råder brist på i många föreningar.
För att förvalta denna resurs måste vi veta hur den fungerar. Vad är det som får folk att engagera sig ideellt från början?
Vad får vissa att stanna kvar år efter år medan andra hoppar av? Och vad kan ledarskapet göra för att stärka engagemanget?
Många föreningar säger också att de har svårt att rekrytera nya frivilla, inte minst till styrelseuppdrag. Det är en fråga både om att nå ut och att motivera till engagemang.
Sverigedemokraterna tror att en digital plattform är en av lösningarna. En plattform som på ett enkelt och användarvänligt sätt samlar lokala föreningsaktiviteter och ideella uppdrag.
På plattformen kan lokala föreningar beskriva sin verksamhet och publicera aktiviteter och ideella uppdrag som medborgare kan anmäla sig till. Landskronas invånare kan med hjälp av plattformen kunna ta del av  det samlade utbudet av aktiviteter, volontäruppdrag och information om de lokala föreningarna på ett enkelt sätt. På så sätt synliggör vi vilka föreningar och organisationer som finns i kommunen och samtidigt kan vi nå grupper som står längre ifrån engagemang och delaktighet och som saknar erfarenhet från föreningslivet.
Vi tror att detta är ett bra sätt för att synliggöra och stärka det lokala föreningslivet och visa på möjligheterna att engagera sig ideellt eller delta i en aktivitet.
Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).