PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Hur står det till med minnet, Alinda?

Med stor förvåning läser jag  Alinda Zimmanders (s) uttalande att ”Vi fick resultatet av denna undersökning utan att tidigare fått någon som helst information om varken att den var på gång eller vilka frågor som ansågs vara av vikt”.

Det framgår tydligt av protokollet från Omsorgsnämndens septembersammanträde den 16/9 2015 att just den informationen gavs av vår förvaltningschef Christin Jonsson. Det fanns givetvis tid för frågor. Alinda Zimmander deltog vid sammanträdet.
Den här typen av undersökningar genomförs många gånger per år. Det nya var att vi försöker utröna hur landskronaborna ser på sitt framtida boende.

Än mer orolig för Alinda Zimmanders minne blir jag när hon i samma artikel uttalar sig om ett eventuellt trygghetsboende och säger: ”Trots den politiska enigheten på den fronten har ännu ingenting hänt.”
Jag har på treklöverns vägnar bjudit in dig att sitta i en arbetsgrupp vars mål är att få till ett trygghetsboende i Landskrona. Du har hittills deltagit vid två konstruktiva möten. Vårt nästa sammanträde har vi den 29/1 kl. 10.00, om du till äventyrs har glömt det. Treklövern i ON driver frågan intensivt i omsorgsnämnden. Jag är glad över att det finns politisk enighet om behovet av minst ett trygghetsboende i Landskrona, men det skulle onekligen underlätta genomförandet om Alinda inte låtsades glömma det arbetet hon deltar i.

Jan Allan Beer (L)
Ordförande ON

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).