PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Gör kollektivtrafiken bekvämare

För några dagar sedan (2022- 08- 04) var Pågatåget från Landskrona mot Helsingborg med ordinarie avgångstid 19.20  8 minuter försenat. Nu var det för mig en semesterresa med sommarkort och jag skulle inte åka vidare på bestämd tid utan endast promenera lite runt Knutpunkten och titta på båtarna, stora färjor och Sundsbussar.

På vägen mot Helsingborg hade vi passagerare en vidunderlig utsikt mot Ven och Danmark. Inte konstigt att en villa i Ålabodarna kostar en mindre förmögenhet trots dåliga allmänna kommunikationer.
Prislappen 16 695 000:- för 186 kvm + 24 kvm biyta.  På den danska sidan utbjudes ett hus (en palaevilla i Klampenborg) för 65 miljoner danska kronor vilket motsvarar ca 100 miljoner svenska kronor för c:a 500 kvm:s bostadsyta. Denna skillnad är beaktansvärd. Varför?

Som pendlare upplevde jag kollektivtrafiken i södra Sverige åren 1967 till 2000. Med möjligheten att själv bestämma mina arbetstider fungerade det bra  – med studentrum i Lund och bostad i Landskrona och Glumslöv. I längden fick det bli “egen bil.” Denna kunde mot en avgift placeras på SJ:s parkeringsplats när jag skulle åka tåg Lund – Växjö.

Jag kombinerade “egen bil” med tåg, buss och taxi. Det låter sig göras att åka tåg Lund – Alvesta respektive Lund – Nässjö. Det tar 1½ till 2 timmar, dock inte dagligen.

Regeringen förbereder nu ändring av reglerna kring resekostnadsavdragen. Det skall bli en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral (prop,  2021/22:228).

Här i Landskrona, på Planket, debatteras parkeringsplatsproblemet.  Skribenter som Thomas Carlander, Bo Lundgren, Fatmar Azemir, Stefan Olsson, Marco Huttunen och Pontus Ericsson ger sig i kast med den lilla stadens utvecklingsproblem.

Hur ser det ut i världen? Ja i London invigdes för kort tid sedan “Elisabeth Line”som är en 118 kilometer lång järnvägsförbindelse.  Pris 236 MDR kr.

Klimatproblem /gods och persontrafik hänger ihop. I Storbritannien har det efter brexit skapats en statlig institution som fått namnet U K Infrastructure Bank. Till verkställande direktör utsågs John Flint, som tidigare varit VD för HSBC (ursprungligen The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited nu med 220 000 anställda).

Den nya banken ska hjälpa till med den brittiska regeringens plan för att nå nettonoll utsläpp av koldioxid 2050 och att stödja ekonomisk tillväxt i regionala och lokala sektorer över hela Storbritannien. Med Brexit har det uppstått en ny situation att förhålla sig till.

Om du ska jobba i England och bo i Sverige så är det en helt ny värld av regler som inträder. Om du skall driva affärsverksamhet, investera, etc. i det andra landet i den  klimatomställningsprocess som nu pågår krävs överblick.

När nu Wallenbergarna utsåg John Flint till styrelseledamot i SEB så kan man (=”jag”) ana att det för framtiden kommer att behövas tillgång till den internationella kapitalmarknaden för våra egna infrastrukturinvesteringar, till exempel en fast förbindelse över Öresund. Att jag syftar på Europaspåret förstår alla, eller hur?

I samhällsplaneringen måste det tillses, att invånarna kan förflytta sig snabbt och bekvämt. På lokal och regional nivå blir det inte endast fråga om Europaspåret utan även att koppla Landskrona med Köpenhamn nu genast. Vad kan göras genast med hänsyn till lokal/regional kollektivtrafik? För det är ju detta som blir viktigt nu.
Det måste vara bekvämt att åka kollektivt. För att minska bilåkandet och då minska behovet av parkeringsplatser.

Idag är det verkligen inte bekvämt. Dagens kollektivtrafiksystem skapades för mer än 20 år sedan. Det måste vara bekvämt att vänta på en lokalbuss.

Flera hållplatser erbjuder inte tillräckligt med sittplatser och inte tak över huvudet.

Det har byggts mycket de senaste åren. Men tyvärr så har Landskrona och Köpenhamn glidit isär – det har varit en utveckling som fortskridit successivt.

Nu pågår projektet Jäntan som ligger förhållandevis nära Skeppsbron. Men vad händer sedan i södra centrum?

Vad ska “vi” göra med Citygrossområdet och vid Skeppsbron?
I min värld är vi vid en avgörande tidpunkt. Med 600-800 nya exklusiva bostäder där så är vi så nära Köpenhamn vi kan komma.

Det krävs dock en snabbgående båt till Köpenhamn. Då kopplas per automatik Landskronas bostads- och arbetsmarknad samman med Köpenhamns. Landskronaungdomarnas nöjesliv berikas av det köpenhamnska och så vidare.

För att ta tillvara på tillfället så vill jag informera om att EU-kommissionen har antagit nya Interregprogrammet Öresund- Kattegatt-Skagerrak.

Man kan således söka projektbidrag – deadline 23 september 2022. Ingen tid att förlora.

Integrationsprojekt “Landskrona – Köpenhamn” sjösättes omgående.

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).