PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Friskvård på betald arbetstid löner sig

Svar till Tony Petersson (L)

Vi Socialdemokrater vidhåller att friskvård på betald arbetstid lönar sig! Det handlar om att våga satsa på personalen, god personalvård ska prioriteras! Tony Petersson (L) tillsammans med Treklövern ser bara kostnader och problem. En av anledningen till att man avslog motionen var logistiken? Hur kan det komma sig att andra kommuner kan lösa logistiken? Som vi tidigare har påtalat så har både Karlskrona och Jönköping kommun, friskvård på betald arbetstid. Är det skillnad att lösa personallogistiken i Landskrona?

De anställdas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv kommunal verksamhet. Varför tycker Tony Petersson (L) att det är endast den anställde som har ansvar för sin hälsa?
Tony Petersson (L) skriver i sitt svar att man inte kan tvinga någon att medverka, hur ska vi lösa det för dom? Hur vet Tony Petterson (L) att problemet skulle uppstå? Treklövern avslog socialdemokraternas motion och anledningen till det är att man saknar både kreativitet och vilja.

Tony Petersson (L) vill att fler utnyttjar sitt friskvårdbidrag och där har vi Socialdemokrater ingen annan uppfattning. Idag är det ca 44 % som nyttjar sin rätt till bidraget på 2000 kr/år. Här måste man som arbetsgivare uppmuntra och informera personalen att lyfta sitt friskvårdsbidrag.

När det gäller uteblivet friskvårdsbidrag och övriga personalförmåner för anställda med kortare anställningar så undrar vi socialdemokrater om Tony Petersson (L) tycker att det är ok att de lönediskrimineras?

Jenny Tillander (S)
Mecide Özer (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).