PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Förebygg vandalism

I början av februari krossades i Göteborg 250 fönsterrutor på två skolor. Dessa ligistfasoner måste på alla sätt förhindras. Vi har kunnat läsa i tidningen i vinter att skolor i Skåne inte är undantagna från förstörelse.

En ökad bevakning med kameror och vakter kan hjälpa. Men om man tror att offentlig egendom är ingens egendom blir följden vandalisering.

För 30 år sedan föreslog jag en skolchef att man i skolan skulle lägga alla pengar i en
reparationsfond. När något slås sönder eller saboteras används pengar ur reparationsfonden. Hälften av pengarna som är kvar går tillbaka till skolan för att kunna investera i förbättringar av miljön. Den andra halvan ska användas till eleverna vid läsårets slut. T.ex. för att ekonomiskt stödja skolresor och andra trivselaktiviteter som bidrar till att skapa en god anda i skolan.

Det svar jag fick var att ett sådant system drabbar de skötsamma eleverna! Detta svar har jag aldrig förstått. Som jag ser det är vinsterna stora. Eleverna kommer att vara mer mer rädda om sin skola och även hålla rätt på varandra. Tror också att det kommer att vara mycket lättare att få fast de som slagit sönder något i skolan. Med med hjälp av hundratals arga elever blir gärningsmännen lättare att identifiera.

Men det mest troliga är att sabotagen inte ens kommer att äga rum! Vilken skolchef är beredd att ta upp detta förslag?

Sven Svederberg ( C )
Landskrona och Ven

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).