PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Demonstrera mot farliga jobb

Det diskuteras här om hur kan vi stoppa olyckor och dödsfall på jobbet.
Med yrkeslivet bakom mig så kan jag bara bidra med mina erfarenheter. Jag har upplevt 2 dödsolyckor och sett fingret fara i väg på en ung tös i ett bageri. Detta fick mig att agera själva för att hindra olyckor framledes. På en annan arbetsplats lyckades jag få med mig ett antal arbetskamrater på att stoppa ett farligt lyft av papperstunnor med innehåll på mellan 50 och 70 kg med en el-lyft . Till sist övertygade vi även arbetsledaren, som stoppade denna typ av lyft för all framtid. Skulle vi avvaktat ett skyddsombud hade troligen någon skadat sig.
Det finns skyddsombud som är verkligt engagerade men det finns också de som försoffats. Om 60 avlider och 500 skadas mer eller mindre svårt på jobbet under ett år i Sverige, så måste jag nog dra slutsatsen att systemet med skyddsombud är allmänt försoffat. Orsakerna är framförallt 2. 
– Lagstiftningen är i 90% till arbetsgivarens favör
– Byråkratiseringen av fack och ombud.

Jag förespråkar därför att fackligt anslutna och icke anslutna arbetare demonstrerar själva kollektivt, med eller utan skyddets stöd, mot ett farligt jobb och i förlängningen förändrar sig själva, lagar och maktförhållandena på jobbet för all framtid.

Lars (Lasse) Erlandsson 
Kävlinge fd Landskronabo

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).