PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Boendeparkering

Parkeringsproblematiken i Landskrona är inte ett nytt fenomen.
Vi socialdemokrater har gång på gång påpekat att för att få en attraktiv stad att verka och bo i så måste vi lösa parkeringsproblematiken. Många upplever att det är svårt att hitta en ledig parkeringsplats i centrala Landskrona.

Vi tycker att initiativet om att införa boendeparkering i Landskrona är bra. Det som saknas i beslutet är att man inte har tagit hänsyn till övriga stadsdelar utan endast Kvarntorget. Det handlar främst om äldre bostadsområde runt stadskärnan, detta eftersom när dessa områden byggdes fanns inte dagens behov. Idag har många hushåll två bilar.

I samband med byggnationen av nya stadsdelar har vi agerat att lösa parkeringsfrågor i god tid, antigen via underjordsgarage eller gårdsparkering.

Vi läste en del reaktioner i förra veckan av invånarna som har blivit irriterade av beslutet med införandet av boendeparkering. Landskrona stad måste hitta smarta, hållbara och långsiktiga lösningar som stärker kommunens möjligheter att lösa problem med parkering i hela staden.

Vi socialdemokrater anser att vi måste ta ett helhetsgrepp och en proaktiv parkeringspolitik om parkeringsplatserna i Landskrona.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).