PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Avslutande svar till Jan Nilsson

Jan, du har rätt i att du inte utpekade SD som rasister eller nazister i din insändare. Där kunde jag varit tydligare att det inte var riktat mot dig specifik, utan det riktade sig mer till allmänheten. Ber om ursäkt om du tog illa vid dig.

Sverigedemokraterna är inte nationalkonservativa, utan vi är ”ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn”.
Socialkonservatism bygger på social rättvisa kombinerat med en konservativ syn på lag och ordning och försiktighet inför reformer, och nationalism.

När det gäller fullmäktigemötet i måndags och val av ordförande så är det upp till varje parti att nominera en kandidat oavsett vandel och bristande regelefterlevnad.

Precis som Jan Nilsson skriver så är nog synen på bristande vandel olika i våra politiska partier.

Stefan Olsson (SD)
Oppositionsråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).