PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Alla äldre är värda en jämlik vård och omsorg av hög kvalité

Landskronas äldre är alla värda en äldreomsorg av hög kvalité. Även kommunfullmäktige har i sin vision slagit fast att Landskrona stad skall tillhöra de 25 % bästa kommunerna när det gäller kvalitén i äldreomsorgen.

Hur ser det då ut i dag. Socialstyrelsens brukarundersökning visar att staden är långt ifrån den visionen.

Hemtjänsten har under många år legat under rikssnittet, våra kommunala särskilda boende ligger över rikssnittet men de privata ligger långt under rikssnittet. Totalt ligger staden under rikssnittet.

Bryter man ner siffrorna till enhetsnivå ser man att kvalitén är väldigt olika. Bengt som bor på Ven har lyckan att få hemvård där 100 % är nöjda, medan Ellen som bor i centrum, har en hemvård där bara 67 % är nöjda. I stadens kommunalt drivna boende bor Märta, där är 93 % nöjda, i de privata bor Simon, där är bara 53 % nöjda. Alla är de invånare i Landskrona och alla har rätt till samma vård och omsorg.

Vi Socialdemokrater anser att en jämlik vård och omsorg är viktigt och kan inte accepterar att det är så stor skillnad på den vård man får, beroende på var man bor.
I stadens budget har Treklövern lagt en 15 miljoner stor besparing på Omsorgsnämnden. Treklövern avslog Socialdemokraternas förslag att ta bort den besparingen.
Så trots sina stora visioner satsar man inte på kvalité eller en jämlik vård och omsorg.

Omsorgsnämndens Socialdemokratiska grupp
Eva Örtegren
Bengt Karlsson
Annette Nilsson
Rafael Bakrawi
Lamees Ar-Rawi

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).