PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Äldreomsorg på entreprenad då allt skulle bli så mycket bättre

Under bekväma dagar vid god hälsa och därtill aktivt deltagande i vad samhället erbjuder, uppkommer sällan någon oro som träffar framtiden mot ålderns höst då valet av omsorgsbehov på marknadens varierande utbud skall ske.

Så sant borde denna verklighetsbild inbjuda till en stilla reflektion att uppmärksamma, eftersom kommunerna sedan 1992 har möjligheter att upphandla vår gemensamt finansierade äldrevård på entreprenad, då valfrihetsbegreppet marknadsfördes.

 

Betänk att vi alla vid något tillfälle under livets skilda händelser, sannolikt kommer att bli berörda av vårt allmänna omsorgsstöd för äldre, i hemmet eller på något vårdboende. Därför finns det anledning att visa ett betydande och respektfullt intresse kring följande fråga; kommer jag eller min närstående bli väl bemött och erhålla en trygg och god äldreomsorg?

I samma andetag uppkommer en viktig reflektion, vad gäller vårt högt värderade samhällskontrakt, är det rimligt att upphandla ”vårt behov av tröst” på marknads utbud av tjänster.

Dessvärre finns det en dyster verklighetsbild när vi skriver 2022, trots att våra folkvalda lovat att allt skulle bli ”så mycket bättre”.

 

Med anslutning av nedtecknade rader kan knappast någon med minsta allmänintresse, förbigå en mängd återkommande larmrapporter som visar på allvarliga brister, där såväl vårdpersonals som anhörigas berättelser kommer till tals. Och särskilt trist blir att ta del av ansvariga beslutsfattares reaktion med löfte om bättring. Minst sagt visar verkligheten att dessa ord väger tämligen lätt till en generation som möjliggjort för barnen att växa upp med ”solsken och lycka på färden”.

 

Trots beundransvärda individuella framgångssagor och enastående klassresor av skilda slag, befinner vi oss i ett förhållande till varandra, från tiden som barn, fram över vuxen ålder där vi tillsammans är delaktiga och tar ansvar för det goda samhällets framväxt. Detta med visad respekt och en självklar uppskattning mot den generation som möjliggjort välfärdssamhällets framgångsrika uppbyggnad i många avseenden.

Ty då skall inte någon äldre behöva ställa den enkla frågan; varför ser ingen värdet av det jag tillfört, under min livslånga medverkan för att berika vårt fina land? Ett förhållande det inte skall råda något tvivel om på vilken sida vårt gemensamma stöd skall befinna sig, vad gäller varje medborgares rättvisa möjligheter till trygg och god omvårdnad.

 

Och nu är vi här efter en valrörelse. Samtidigt riskerar tystnadens rädsla ta fäste på vårdpersonalens arbetsplats, som inte sällan arbetar under visstidskontrakt-vilket innebär en stilla nåd att bedja om. Tveklöst är det ett nedlåtande förhållningssätt mot deras arbetsinsats, vi alla vet är den absolut viktigaste kunskapsresursen inom varje nära vårdarbete.

 

Olle Pålsson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).