Riksbekant skylt utbytt

– Nu är skylten uppe med rätt stavning den här gången, meddelar friherren och ingenjören Leif Thorsell glatt på måndagen. Ett tecken på att semestertiderna är förbi är att Trafikverket och dess underleverantörer nu fått en upp en ny skylt i cirkulationsplatsen vid Kronan. Den numera riksberömda skylten som tidigare visat vägen till LANDKSRONA är […]

Ny skylt är på väg

En snackis i sommar har varit stavfelet på skylten i den nybyggda cirkulationsplatsen vid Kronan. Semestertider på Trafikverket och dess leverantörer har gjort att detta inte åtgärdats än. Sedan i maj har det till mångas besvikelse och andras belåtenhet stått att läsa att man ska ta väg 17 till LANDKSRONA. Bilder på den felstavade vägskylten […]

Anonym gatukonstnär slår till igen

Ännu en unik vägskylt har dykt upp på Säbygatan. Denna gång är det dock Landskronahem som ansvarar för om den får vara kvar eller inte.

För vad vi tror är tredje gången har Landskrona begåvats med en unik vägskylt. En musicerande Herr Gårman hade i morse lagt sig tillrätta med sin trumpet och spelar en trudelutt för hyresgästerna på Säbygatan. Konstverket, för det får man nog betrakta det som, är ytterst skickligt utfört och är placerat vid en handikapparkering i […]