Omsorg om omsorgen

Vi noterar att bygg- och anläggningsprogrammet på Öresundsgymnasiet idag gjorde en vacker insats och bidrog till samhällsnyttan genom att skänka skyddsglasögon, andningsmasker och annan skyddsutrustning till omsorgen. På fredagsförmiddagen uppvaktade Ulf Bengtsson, Mikael Persson och Filip Remberg, samtliga bygglärare vid bygg- och anläggningsprogrammet på Öresundsgymnasiet, Ulrika Strandéus, medicinsk ansvarig sjuksköterska vid omsorgsförvaltningen med gåvorna. – […]

Utbildningen med höjdarpraktik som leder till jobb

Varje dag jobbar 25-30 byggarbetare på Västerpark med att uppföra stadens högsta hus. Till höger står platschef Ingvar Andersson från MVB och han tar gärna emot praktikanter från bygg - och anläggningsprogrammet på Selma Lagerlöfsgymnasiet. Två av dessa är Waleed Kareem och Oskar Klingberg till vänster. I mitten står lärarna Ulf Bengtsson och Mikael Persson.

Allt fler ungdomar slutar grundskolan i Landskrona och söker sig till grannkommunerna för gymnasiestudier. Så illa har det varit att en linje, restaurang- och livsmedelsprogrammet på Selma Lagerlöfs gymnasiet tvingats lägga ner, på grund av för få sökande. En linje som går åt rakt motsatt håll är bygg – och anläggningsprogrammet på samma skola. 18 […]