Sankt Olov sjös förskola stänger

Anledningen till att utbildningsnämnden tagit beslutet är att antalet förskolebarn minskat kraftigt.– Det är barn i åldern 1 till 5 som minskat och därför måste vi anpassa oss, säger Lena Hjelmström, chef för utbildningsförvaltningen i Landskrona.– Det finns dock marginaler ifall antalet barn skulle öka igen. Hon är dock övertygad om att det blir en […]

Förskolor slås ihop och flyttar

Sammanslagningen innebär att det blir stadens största förskola.–  Möllegården kommer att ha sju avdelningar och en kapacitet på cirka 120 barn. Det finns även tankar på en ute-avdelning, vilken skulle kunna ta emot ytterligare 15-20 barn, säger Lena Hjelmström, tillförordnad chef för utbildningsförvaltningen. Efter sammanslagningen är tanken är att Jörgensgården och Lilla dag och natt […]