Hemtjänsten drogs in med två dagars varsel

Christa Jörgensen har från och till de gångna decenniet verkligen haft det kämpigt. Hennes sjukdomsbild sedan tio år tillbaka har tvingat henne till ett liv där hon ständigt behöver be om hjälp. Turerna och inläggningarna på sjukhuset har varit många. Trots sina blott 41 år behöver hon dagligt stöd från hemtjänsten för att klara sådant […]

Fler utförare inom hemtjänsten

I Landskrona stad tillämpas valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihet, LOV. Vid omsorgsnämndens möte i veckan godkändes ytterligare en utförare, Savannha Städ Entreprenad och kringservice AB. Landskrona stad har sedan tidigare ett avtal med det privata företaget Aktsam Vård & Omsorg AB som, förutom staden, erbjuder hemtjänst. Vid omsorgsnämndens sammanträde den 15 november 2017 […]