Ett museum om flykt

Flygbild över Landskrona citadell som tidigare förslogs bli ett statligt museum för att föra vidare minnet av Förintelsen. Så blev inte fallet. Museet hamnade i Stockholm. Nu planerar kommunstyrelsen istället för ett museum om flykt. Placering oklar i skrivande stund.
Foto: Prerssbild Landskrona stad.
FLYKTINGAR. Som bäst arbetas det med att ta fram ett förslag till ett museum om de danska judarnas flykt 1943 och ankomsten till Landskrona. Just nu tittar kulturförvaltningen efter en lämplig lokal och ett förslag ska vara klart i slutet av juni.

Läs vidare med Premium

Detta inlägg är ett Premium-inlägg och går endast att läsa med en aktiv prenumeration av Landskrona Direkt Premium.

Registrera ett användarkonto. Gå sedan vidare och lös en prenumeration.
Kostnad: 99 kr/mån alternativt 990 kr/år.

Observera att ditt betalkort måste medge köp på Internet.


Har du redan ett konto? Klicka här för att logga in


RegistreraTill arkivet