125 000 skåningar erbjuds delta i resvaneundersökning

Skåningarnas resor blir värdefullt planeringsunderlag.
I september genomför Region Skåne sin största resvaneundersökning någonsin när 125 000 slumpvis utvalda skåningar får en chans att påverka. Undersökningen ska hjälpa till att planera för ett säkert, tillgängligt och smidigt resande i framtiden.

Undersökningen genomförs vart femte år på uppdrag av Region Skåne i samarbete med Trafikverket och de skånska kommunerna. Resultatet används som underlag för allt ifrån stora infrastrukturprojekt på Trafikverket till kommunernas lokala planering av gator, gång- och cykelvägar.

Deltagare registrerar alla förflyttningar
De som får enkäten är slumpvis utvalda och speglar en bredd i befolkningen. Dessa kommer att få svara på en webbenkät med några bakgrundsfrågor och sedan registrera alla förflyttningar de gjort under en särskilt utpekad dag.

Med förflyttning menas att personen tagit sig från en plats till en annan för att göra ett ärende vid målet, som att lämna på förskola eller åka till arbetet. En promenad, träning eller rastning av hunden räknas inte som en förflyttning i undersökningen.

– Vi hoppas att alla som blir utvalda tar sig tid att svara på undersökningen. Ju fler svar vi får in desto bättre och rättvisare kommer vårt kunskapsunderlag att spegla hur skåningarna verkligen förflyttar sig och det hjälper oss att planera resandet i framtiden. Svaren är anonyma, men otroligt viktiga, för de kan inte ersättas av någon annans, säger Anna Pettersson, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Resvaneundersökningen
Inbjudan till resvaneundersökningen skickas ut med brev till de medverkande under vecka 35 och resultatet presenteras våren 2024.

Det blir den fjärde regionala resvaneundersökningen som har gjorts i Skåne. De tidigare gjordes 2007, 2013 och 2018.

Till arkivet