DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Oansvarigt att inte svara

Livet för Lena Sjöwall är inte lätt då hon är förlamad från midjan och ner. Dessutom mår hon mycket dåligt psykiskt efter att handläggare och beslutsfattare i Landskrona stads omsorgsförvaltning plötsligt inte anser att hon är i behov av personlig assistans. Något hon haft i över 14 år. Örjan Kristenson är en av många som reagerat på Landskrona Direkts artiklar om Lenas situation och kräver att de högsta politikerna nu tar ansvar och inte endast bollar frågan vidare till tjänstemännen i kommunen.
För några dagar sedan lös gatlamporna i stadsdelen där jag bor, mitt på dagen. Kanske berodde det på att kommunen ville åtgärda min rädsla för mörker efter att ha läst Annette Lindberg Molins svar på Kary Perssons hypotetiska frågor till henne. Men att lyset är tänt mitt i sommardagen är klen tröst för ett tigerhjärta.

Men för att återkomma till Lindberg Molins svar till Landskrona Direkt: Är det inte en politikers ansvar att ge besked på journalisters frågor? Är det ok att bolla frågan vidare till tjänstemän i kommunen, istället för att stå upp som politiker?

När Erik Rantzow går i polemik med Lindberg Molin svarar hon Direkt, när Landskrona Direkt ställer hypotetiska frågor finns inget Direkt svar, istället gör hon en Direktpassning tillbaka till sina backar: Tjänstemännen.

När politiska motståndare ifrågasätter Lindberg Molin finns tydligen utrymme för svar, icke så när journalister ställer hypotetiska frågor.

Annette Lindberg Molin är ordförande i omsorgsnämnden.

I sin presentation som politiker i Landskrona kommun avslutar hon med följande citat: I Landskrona kommun ska det finnas trygg omsorg för alla äldre som behöver det.

Därför bör Lindberg Molin svara på vad ”trygg omsorg” består i, för den utsträcks uppenbarligen inte till Lena Sjöwall.

I sin presentation av sig själv som ordförande i omsorgsnämnden skriver hon också: Vi ska slå vakt om gemenskapen och skapa ett större utbud av aktiviteter för vår (sic!) äldre. Att Lena Sjöwall nekas assistans att besöka barn och barnbarn… rimmar illa med ovanstående.

Och… slå vakt om gemenskapen – är Lena Sjöwall utanför denna gemenskap?

Att inte svara på journalisters frågor är att sätta sig på en hög häst, det är arrogant och undvikande av politiskt ansvar.

Lena Sjöwall föll från en häst 2005 och blev förlamad.

Höga hästar har denna förmåga. Lena Sjöwall är bittert medveten om detta.

Örjan Kristenson

Relaterat
Kommunen nekar assistans till förlamad – Landskrona Direkt

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet