DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ska det verkligen se ut så här? III

Örjan Kristenson fortsätter ta sina strövtåg i staden. Med kameran dokumenterar han det han ser. Det tänker han fortsätta med, åtminstone tills dess han får ett svar på varför inte fler gångbanor ser ut som den längs med Carl XI:s väg.
På Carl XI:s väg ligger sten och asfalt på ett alldeles föredömligt sätt – här vågar inte ens ett grässtrå att sticka upp ovanför beläggningen.

Annat är det på Larvigatan utanför Svarvarens förskola, här frodas växtligheten på både gott och ont; fint med blommor och gräs, men kanske till fara för förfriskade nattsuddare, så småningom. Dessa stenar kommer snart att resa sig av kraften från rotsystemen hos allehanda växter.

Det märkliga är att beläggningarna på båda dessa gator gjordes samtidigt för två-tre år sedan: Hur kan det skilja sig så mycket från en gata till en annan under samma tidsperiod? Bristande underarbete? Bristande underhåll?

Jag kommer att fortsätta mina små vandringar och påpeka brister och faror för oss medborgare tills jag får ett vettigt svar från kommunen.

Det kanske kan verka trivialt att klaga på underhållet av våra trottoarer – samtidigt är det en värdemätare hur kommunen agerar i andra sammanhang. Om kommunen struntar i underhållet av våra gator; vad säger det om hur man annars tänker om sina medborgare, skattebetalare?

Örjan Kristenson

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet