DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Inför gratis frukost för elever i skolan

Fatmir Azemi är kommunalråd för Socialdemokraterna och Adis Heldic arbetar som ombudsman på IF Metall. Foto: Privat
"En bra start på dagen är väldigt viktigt för elevers utveckling och framgång i skolan", det skriver det båda kommunstyrelseledamöterna Adis Heldic (S) och Fatmir Azemi (S) och vill att det införs gratis skolfrukost till alla barn i Landskrona.

En bra start på dagen är väldigt viktigt för elevers utveckling och framgång i skolan. För att åstadkomma detta bör näringsrik och kostnadsfri skolfrukost införas i alla svenska skolor. På så sätt kan vi förbättra studieresultat, öka närvaro och minska konflikter, samtidigt som vi bidrar till elevernas långsiktiga hälsa och välbefinnande. Det här skriver SSU och Tiden och hela artikeln finns att läsa på https://arbetet.se/2023/05/03/infor-gratis-frukost-for-elever-i-skolan-for-battre-
studieresultat/

Undersökningar visar att bara två tredjedelar av grundskoleeleverna och hälften av gymnasieeleverna äter frukost varje dag. 8 av 10 svenskar är positiva till gratis skolfrukost, enligt en Novusundersökning från 2022. Forskning visar att barn som äter frukost regelbundet presterar bättre i skolan, har bättre studiero och därmed en mer hållbar arbetsmiljö för lärarna.

Att servera frukost i skolan har flera fördelar: lugn och ro i klassrummet, bättre resultat och stärkta relationer. Det kan Botkyrka kommun och Gränbyskolan i Uppsala intyga, enligt en artikel som ni kan
läsa här https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-
omsorg/maltidsbloggen/battre-ro-och-relationer-med-frukost-i-skolan2

Dessutom mätta magar bråkar mindre. Det blir lugnare i klassrummet och eleverna lär sig mer.
Matsvinnet minskar eftersom eleverna inte är lika utsvultna när de kommer till lunchen.

Livsmedelsverket skriver att gemensam frukost kan bidra till bättre relationer mellan elever och
skolpersonal. LRF skriver att genom att erbjuda frukost kan skolan och samhället arbeta för att
minska klyftorna både vad gäller hälsan och socioekonomin. Studier visar att barn som äter frukost
har lättare att ta till sig undervisningen och enligt svensk forskning ger gratis skolmat samhällsekonomiska vinster även på lång sikt.

I februari uppgav sex av tio kommuner att grundskoleelever äter mer skolmat än tidigare, särskilt på
måndagar, fredagar och efter skolloven. Barn ska inte gå hungriga i den här kommunen och alla ska
ges goda förutsättningar att lyckas med skolan.

Barnen är det viktigaste vi har. Inför gratis skolfrukost till alla barn i Landskrona!

Adis Heldic (S)
Fatmir Azemi (S)

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet